Limit, No limit & Pot limit

När du spelar pokerspel finns det vissa regler för hur du får göra dina satsningar. Hur du kan satsa under ditt pokerspel beror på om du spelar poker med limit, No limit eller Pot limit.

Poker med limit

När du spelar pokerspel med limit får du bara höja med en viss förutbestämd summa marker. I Texas Hold’em kan du före och direkt efter floppen bara höja med samma belopp som blinden.  Efter turn och river kan du höja med dubbelt så mycket, varken mer eller mindre. Om en spelare redan har höjt kan du återhöja med lika mycket till.

Fördelen med limitpoker är att du inte riskerar att förlora så många marker under en och samma hand. Dessutom är det ofta billigt att följa efter om någon höjer. Det här kan vara bra om du har ett färg- eller stegdrag.  Nackdelen är att om du till exempel har par i ess och höjer (för att skydda din hand) kanske halva bordet ändå följer med. Tillslut kanske någon av dina motståndare lyckas att träffa två par i skräp och vinner.

Poker med No limit

Om du spelar i ett pokerspel med No limit får du satsa hur mycket du vill. Du kan satsa allt du har vid bordet och gå ”all-in”. No limit är mycket populärt bland Texas Hold’em spelare. Det finns flera fördelar med att spela vid ett pokerbord med No limit:

– Du kan vinna stora potter. (Nackdelen är naturligtvis att du också kan förlora mycket).

– Du kan skydda din hand. Om du till exempel spelar Texas Hold’em och har par i kung och inget ess ligger på bordet kanske du har den bästa handen. Då är det bra att höja rejält så att ingen följer efter och får sitt andra ess, en färg, tretal i fyror och liknande. (Nackdelen är att det här kan bli dyrt om någon annan spelare ändå följer med och vinner.)

Poker med Pot limit

När du spelar med Pot limit får du satsa lika mycket som finns i potten. Om potten är liten kan du bara göra små satsningar, men ibland kan potten byggas upp rejält och då kan pokerspelarna till och med hamna i ett all-in läge.

Fördelen med Pot limit är att det ofta blir billigt att gå med i en hand. Dessutom kan du ofta göra stora satsningar för att skydda din hand när potten växt sig större. Nackdelen är att det kan vara svårt att skydda sin hand i ett tidigt stadium eftersom potterna då ofta är små.